یـــــوم و لیـــله
وبلاگ فرهنگی اعتقادی و سیاسی Personal web of Abdollah Hamzehee  
قالب وبلاگ
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
 

باسمه تعالی

فرم ( برنامه ی عملیاتی )  جدول مشخصات برنامه ی سالانه

معاونت آموزشی و نوآوری منطقه ی ده تهران

سال تحصیلی 90 - 89

 

ارتقاء اثر بخشی امور فوق برنامه و اردویی بر تأکید بر نقش آن در تربیت پنهان .

استراتژی

ردیف

برگزاری اُردوی مقدماتی ( آشنایی با دبیرستان ) .

عنوان برنامه

1

ایجاد زمینه ی لازم جهت تقویت مبانی دین و اعتقادی و اخلاقی دانش آموزان .

ضرورت اجرای برنامه

2

اُردوی شهید باهنر به سرپرستی مدیر دبیرستان و در معیّت معاونت آموزشی و پرورشی .

شرح کلی فرآیند

3

وسیله ی ایّاب و ذهّاب .          

ابزار

4

مجری : مدیر و معاونین آموزشی و پرورشی .

مخاطب : دانش آموزان .

نیروی انسانی مجری و مخاطب

5

یک نوبت .

تعداد دفعات

6

یک روزه .

نظر سنجی از دانش آموزان .

کمی

شاخص

7

کیفی

برنامه ی سالانه معاونت آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش منطقه ده تهران .

مستندات قانونی فعالیت

8

پایه

مدرسه

منطقه

استان

دامنه ی فعالیت

9

 

*

 

 

 

دهه ی سوم شهریور ماه

 

 

زمان بندی مراحل اجرای برنامه

10

5000000 ریال .

اعتبارات مورد نیاز

11

نظر سنجی از دانش آموزان شرکت کننده در  اُردو .

شیوه ی نظارت و ارزشیابی

12

 باسمه تعالی

فرم ( برنامه ی عملیاتی )  جدول مشخصات برنامه ی سالانه

معاونت آموزشی و نوآوری منطقه ی ده تهران

سال تحصیلی 90 - 89

 

ارتقاء اثر بخشی امور فوق برنامه و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام بر تاکید بر نقش آن در تربیت پنهان .

استراتژی

ردیف

برگزاری اُردوی زیارتی مشهد مقدس .

عنوان برنامه

1

ایجاد زمینه ی لازم جهت تقویت مبانی دین و اعتقادی و اخلاقی دانش آموزان .

ضرورت اجرای برنامه

2

شرکت در برنامه ی زیارتی ثامن الحجج علی بن موسی الرضا ع .

شرح کلی فرآیند

3

وسیله ی ایّاب و ذهّاب .          

ابزار

4

مجری : مدیر و معاونین آموزشی و پرورشی .

مخاطب : دانش آموزان .

نیروی انسانی مجری و مخاطب

5

یک نوبت .

تعداد دفعات

6

سه روزه .

نظر سنجی از دانش آموزان .

کمی

شاخص

7

کیفی

برنامه ی سالانه معاونت پرورشی آموزش و پرورش منطقه ده تهران .

مستندات قانونی فعالیت

8

پایه

مدرسه

منطقه

استان

دامنه ی فعالیت

9

 

*

 

 

 

زمستان 89

 

 

زمان بندی مراحل اجرای برنامه

10

15000000 ریال   .

اعتبارات مورد نیاز

11

نظر سنجی از دانش آموزان شرکت کننده در  اُردو .

شیوه ی نظارت و ارزشیابی

12

 باسمه تعالی

فرم ( برنامه ی عملیاتی )  جدول مشخصات برنامه ی سالانه

معاونت آموزشی و نوآوری منطقه ی ده تهران

سال تحصیلی 90 - 89

 

ارتقاء اثر بخشی امور فوق برنامه بر تاکید بر نقش آن در تربیت پنهان .

استراتژی

ردیف

برگزاری اُردوی قم و جمکران .

عنوان برنامه

1

ایجاد زمینه ی لازم جهت تقویت مبانی دین و اعتقادی و اخلاقی دانش آموزان .

ضرورت اجرای برنامه

2

اُردوی زیارتی قم و جمکران به سرپرستی مدیر دبیرستان و در معیّت معاونت آموزشی و پرورشی .

شرح کلی فرآیند

3

وسیله ی ایّاب و ذهّاب .          

ابزار

4

مجری : مدیر و معاونین آموزشی و پرورشی .

مخاطب : دانش آموزان .

نیروی انسانی مجری و مخاطب

5

3 سه  نوبت .

تعداد دفعات

6

یک روزه .

نظر سنجی از دانش آموزان .

کمی

شاخص

7

کیفی

برنامه ی سالانه معاونت آموزش و نوآوری آموزش و پرورش منطقه ده تهران .

مستندات قانونی فعالیت

8

پایه

مدرسه

منطقه

استان

دامنه ی فعالیت

9

 

*

 

 

 

هر سه ماه یک بار

 

 

زمان بندی مراحل اجرای برنامه

10

هر نوبت 5000000 ریال  .

اعتبارات مورد نیاز

11

نظر سنجی از دانش آموزان شرکت کننده در  اُردو .

شیوه ی نظارت و ارزشیابی

12

باسمه تعالی

فرم ( برنامه ی عملیاتی )  جدول مشخصات برنامه ی سالانه

معاونت آموزشی و نوآوری منطقه ی ده تهران

سال تحصیلی 90 - 89

 

توسعه ی کمی نظام آموزشی و ارتقاء پیشرفت تحصیلی .

استراتژی

ردیف

تشکیل کلاس چهارم تجربی در دبیرستان  .

عنوان برنامه

1

دانش آموزان الزاماً باید سال چهارم را طی نمایند  .

ضرورت اجرای برنامه

2

برنامه ریزی و جذب اساتید مجرب  .

شرح کلی فرآیند

3

دبیران مجرب و برنامه ریزی نرم افزاری مورد نیاز  .      

ابزار

4

مجری : مدیر و معاونین و دبیران .

مخاطب : دانش آموزان .

نیروی انسانی مجری و مخاطب

5

یک بار  .

تعداد دفعات

6

طی سال  .

بررسی نتایج حاصل از عملکرد  .

کمی

شاخص

7

کیفی

مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر حذف پیش دانشگاهی و راه اندازی چهارم دبیرستان .

مستندات قانونی فعالیت

8

پایه

مدرسه

منطقه

استان

دامنه ی فعالیت

9

 

*

 

 

چهارم تجربی

طی سال تحصیلی

 

 

زمان بندی مراحل اجرای برنامه

10

براساس سرانه ی تخصیص یافته .

اعتبارات مورد نیاز

11

بررسی روند اجرا توسط عوامل اجرایی در دبیرستان مطابق با رواق قبل  .

شیوه ی نظارت و ارزشیابی

12

 باسمه تعالی

فرم ( برنامه ی عملیاتی )  جدول مشخصات برنامه ی سالانه

معاونت آموزشی و نوآوری منطقه ی ده تهران

سال تحصیلی 90 - 89

 

کنترل دقیق تر روند اجرایی عملکرد آموزشی و تربیتی دبیرستان و تعامل با اولیاء و دانش آموزان .

استراتژی

ردیف

فعال سازی صندوق انتقادات و پیشنهادات و ارتباط مستقیم با مدیر دبیرستان  .

عنوان برنامه

1

اطلاع از عملکرد و بازخورد عملیات آموزشی و تربیتی جهت رفع نقایص و تقویت نقاط مثبت .

ضرورت اجرای برنامه

2

فعال سازی صندوق ارتباط با مدیر و اطلاع رسانی به اولیاء و دانش آموزان جهت بیان نظرات .

شرح کلی فرآیند

3

صندوق انتقادات و پیشنهادات  .

ابزار

4

مجری : مدیر .

مخاطب : دانش آموزان و اولیاء و نیز دبیران .

نیروی انسانی مجری و مخاطب

5

هفتگی با باز نمودن درب صندوق  .

تعداد دفعات

6

در هر نوبت  بررسی نظرات .

بررسی نتایج حاصل از بیان نظرات  .

کمی

شاخص

7

کیفی

اصول برنامه های اجرایی معاونت پرورشی آموزش و پرورش منطقه ده تهران .

مستندات قانونی فعالیت

8

پایه

مدرسه

منطقه

استان

دامنه ی فعالیت

9

 

*

 

 

کلیه ی پایه ها

طی سال تحصیلی

 

 

زمان بندی مراحل اجرای برنامه

10

----------------  .

اعتبارات مورد نیاز

11

بررسی نتایج حاصل از نظرات منتقدین  .

شیوه ی نظارت و ارزشیابی

12

 باسمه تعالی

فرم ( برنامه ی عملیاتی )  جدول مشخصات برنامه ی سالانه

معاونت آموزشی و نوآوری منطقه ی ده تهران

سال تحصیلی 90 - 89

 

توسعه ی کیفی نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی .

استراتژی

ردیف

برگزاری آزمون های دوره ای متمرکز  .

عنوان برنامه

1

ارتقاء سطح علمی و درسی دانش آموزان و افزایش آمار قبولی در کنکور .

ضرورت اجرای برنامه

2

برنامه ریزی و اجرای دوره ای آزمونها با برنامه هماهنگ .

شرح کلی فرآیند

3

سؤالات آزمون ها و دستگاه تکثیری  .           

ابزار

4

مجری : مدیر و معاونین و دبیران .

مخاطب : دانش آموزان .

نیروی انسانی مجری و مخاطب

5

حداقل 5 نوبت  .

تعداد دفعات

6

در هر نوبت  اختصاص یک جلسه برگزاری آزمون .

بررسی نتایج حاصل از آزمون ها در کارنامه ها  .

کمی

شاخص

7

کیفی

برنامه ی سالانه معاونت آموزش و نوآوری آموزش و پرورش منطقه ده تهران .

مستندات قانونی فعالیت

8

پایه

مدرسه

منطقه

استان

دامنه ی فعالیت

9

 

*

 

 

چهارم تجربی

طی سال تحصیلی

 

 

زمان بندی مراحل اجرای برنامه

10

مطابق با دستورالعمل های صادره  .

اعتبارات مورد نیاز

11

بررسی نتایج قبولی در کنکور  .

شیوه ی نظارت و ارزشیابی

12

 باسمه تعالی

فرم ( برنامه ی عملیاتی )  جدول مشخصات برنامه ی سالانه

معاونت آموزشی و نوآوری منطقه ی ده تهران

سال تحصیلی 90 - 89

 

توسعه ی کیفی نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی .

استراتژی

ردیف

برگزاری آزمون های میان نوبت غیرمتمرکز  .

عنوان برنامه

1

ارتقاء سطح علمی و درسی دانش آموزان و افزایش آمار قبولی .

ضرورت اجرای برنامه

2

برنامه ریزی و اجرای دو نوبت امتحانات غیر متمرکز توسط خود دبیران و بدون برنامه هماهنگ .

شرح کلی فرآیند

3

سؤالات آزمون ها و دستگاه تکثیری  .           

ابزار

4

مجری : مدیر و معاونین و دبیران .

مخاطب : دانش آموزان .

نیروی انسانی مجری و مخاطب

5

دو نوبت  .

تعداد دفعات

6

دو هفته در هر نوبت  .

بررسی نتایج حاصل از آزمون ها در کارنامه ها  .

کمی

شاخص

7

کیفی

سند برنامه چهارم توسعه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران .

مستندات قانونی فعالیت

8

پایه

مدرسه

منطقه

استان

دامنه ی فعالیت

9

 

*

 

 

اول ، دوم ، سوم

اواخر پاییز و اواخر فروردین

 

 

زمان بندی مراحل اجرای برنامه

10

هر نوبت 4000000 ریال  .

اعتبارات مورد نیاز

11

بررسی نتایج کارنامه دانش آموزان  .

شیوه ی نظارت و ارزشیابی

12

 باسمه تعالی

فرم ( برنامه ی عملیاتی )  جدول مشخصات برنامه ی سالانه

معاونت آموزشی و نوآوری منطقه ی ده تهران

سال تحصیلی 90 - 89

 

ارتقاء اثر بخشی امور فوق برنامه با تأکید بر نقش آن در  پیشبرد اهداف آموزشی .

استراتژی

ردیف

برگزاری کلاس های تقویتی کاملاً اختیاری  .

عنوان برنامه

1

ارتقاء سطح علمی و درسی دانش آموزان و افزایش آمار قبولی .

ضرورت اجرای برنامه

2

برنامه ریزی و اعلام به اولیاء و ثبت نام از داوطلبان .

شرح کلی فرآیند

3

کلاس های درس  .               

ابزار

4

مجری : مدیر و معاونین و دبیران .

مخاطب : دانش آموزان .

نیروی انسانی مجری و مخاطب

5

3 نوبت در سال  .

تعداد دفعات

6

هر نوبت طی 5 هفته  .

بررسی نتایج حاصل از هر نوبت از آزمون ها  .

کمی

شاخص

7

کیفی

برنامه سالانه معاونت آموزش و نوآوری آموزش و پرورش منطقه ده تهران .

مستندات قانونی فعالیت

8

پایه

مدرسه

منطقه

استان

دامنه ی فعالیت

9

 

*

 

 

اول ، دوم ، سوم

هر فصل یک بار

 

 

زمان بندی مراحل اجرای برنامه

10

هر نوبت و هر کلاس  5000000 هزار ریال  .

اعتبارات مورد نیاز

11

نظر سنجی شفاهی و کتبی از دانش آموزان و اولیاء  .

شیوه ی نظارت و ارزشیابی

12

 باسمه تعالی

فرم ( برنامه ی عملیاتی )  جدول مشخصات برنامه ی سالانه

معاونت آموزشی و نوآوری منطقه ی ده تهران

سال تحصیلی 90 - 89

 

ارتقاء اثر بخشی امور فوق برنامه با تأکید بر نقش آن در تربیت پنهان .

استراتژی

ردیف

برگزاری کلاس های کنکور و تست  کاملاً اختیاری  ویژه ی دانش آموزان سال چهارم .

عنوان برنامه

1

ارتقاء سطح علمی و درسی دانش آموزان و افزایش قبولی در کنکور .

ضرورت اجرای برنامه

2

برنامه ریزی و اعلام به اولیاء و ثبت نام از داوطلبان .

شرح کلی فرآیند

3

کلاس های درس  .               

ابزار

4

مجری : مدیر و معاونین و دبیران .

مخاطب : دانش آموزان .

نیروی انسانی مجری و مخاطب

5

 در طول سال تحصیلی   .

تعداد دفعات

6

دو روز هفته  .

بررسی نتایج حاصل از آزمون در کنکور  .

کمی

شاخص

7

کیفی

برنامه سالانه معاونت آموزش و نوآوری آموزش و پرورش منطقه ده تهران .

مستندات قانونی فعالیت

8

پایه

مدرسه

منطقه

استان

دامنه ی فعالیت

9

 

*

 

 

چهارم تجربی

طی سال تحصیلی

 

 

زمان بندی مراحل اجرای برنامه

10

برای هر دانش آموز 15000000 ریال  .

اعتبارات مورد نیاز

11

نظر سنجی شفاهی و کتبی از دانش آموزان و اولیاء  .

شیوه ی نظارت و ارزشیابی

12

 باسمه تعالی

فرم ( برنامه ی عملیاتی )  جدول مشخصات برنامه ی سالانه

معاونت آموزشی و نوآوری منطقه ی ده تهران

سال تحصیلی 90 - 89

 

توسعه آموزش و کاربرد و استفاده از IT  .

استراتژی

ردیف

برگزاری کلاس های آموزش رایانه برای دانش آموزان .

عنوان برنامه

1

استفاده از فضای مجازی و توانایی کار با آن از ضروریات علمی جامعه ی امروز است .

ضرورت اجرای برنامه

2

زیر نظر و توسط مدیر دبیرستان در سایت کامپیوتری انجام می گیرد .

شرح کلی فرآیند

3

سایت دبیرستان و عقد قرارداد با مؤسسات مجاور دبیرستان .

ابزار

4

مجری : مدیر دبیرستان .

مخاطب : دانش آموزان .

نیروی انسانی مجری و مخاطب

5

حداقل 3 دوره در سال تحصیلی .

تعداد دفعات

6

2 هفته .

بررسی نظر سنجی ها .

کمی

شاخص

7

کیفی

برنامه ی سالانه معاونت آموزش و نوآوری آموزش و پرورش منطقه ده تهران .

مستندات قانونی فعالیت

8

پایه

مدرسه

منطقه

استان

دامنه ی فعالیت

9

 

*

 

 

 

هر فصل 1 دوره

 

 

زمان بندی مراحل اجرای برنامه

10

2000000 ریال

اعتبارات مورد نیاز

11

بررسی نظرات اولیا و دانش آموزان .

شیوه ی نظارت و ارزشیابی

12

                                                                                      عبداله حمزه یی

                                                                                 مدیر دبیرستان فرح بخش

 

 


موضوعات مرتبط: آموزشی، مدیریتی
[ پنجشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۸۹ ] [ 23:39 ] [ عبدالله حمزه یی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

با سلام
وِ یزکیهم و یعلهم الکتاب
در ابتدای راه اندازی این وبلاگ هدف این بود که مطالب مربوط به مسائل آموزشی و خبری دبیرستانی که مدیریت آن را بر عهده داشتم و نیز منطقه مربوطه ارائه دهم . با گذشت زمان به این نتیجه رسیدم این کار جز وقت تلف کردن عایدی ندارد . و گوش شنوایی برای رفع مشکلات و حتی صرف شنیدن انتقادات و پیشنهادات نیست لذا بر آن شدم زین پس بیشتر به مسایل علمی اعتقادی بخصوص در زمینه های علوم قرآن و حدیث که علاقه ی وافری به آن دارم بپردازم .
هر چند معتقدم نظراتم وحی منزل نیستند ولی آزادانه نظرات خود را می گویم و انتظار هم ندارم هر کس آن را می خواند قبول کند . که این نوع تفکر قطعیت دادن بر نظریات خود اول هر انحراف فکری و در مسائل دینی موجب دگماتیسم دینی و تفکر طالبانیسم می شود .
لیکن حیات انسانی هر کس را در گرو بیان آزادانه دیدگاه ها و نظرات می دانم .
بدین سبب از عزیزانی که خواسته و یا ناخواسته به وب بنده سر می زنند درخواست دارد حقیر را از راهنمایی ها و ارشادات خالصانه ی خود بهره مند گردانند .
امیدوارم مفید فایده واقع گردد .
عبدالله حمزه یی

Email:a.hgod@yahoo.com
امکانات وب